Anne-Marie Diëtist & Gewichtscoach in Almere

Diëtist & Gewichtscoach

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Dieetadvisering is voor 3 behandeluren opgenomen in het basispakket van je zorgverzekering. Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract en regel ik de declaraties. Daarnaast wordt dieetadvies vergoed via je aanvullende verzekering. Informeer bij je verzekeraar naar de voorwaarden.

Eigen Risico

De vergoeding van de diëtist komt ten laste van het eigen risico. Is je eigen risico nog niet op? Dan wordt het verrekend met het nog openstaande eigen risico bedrag. Is je eigen risico al op? Dan hoeft u niets te betalen. Het eigen risico is voor 2024 vastgesteld op 385 euro. Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen.

Vergoeding vanuit de Ketenzorg

Het gezamenlijk aanbieden van zorg door zorgaanbieders zoals huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten wordt ketenzorg genoemd. Ketenzorg is ontstaan omdat er steeds meer mensen zijn met één of meer chronische ziekten, waardoor de zorgvraag steeds complexer wordt. Ketenzorg zorgt ervoor dat deze mensen de juiste zorg van een hoogstaande kwaliteit ontvangen.
Bepaalde chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, longaandoeningen (COPD) en hart- en vaatziekten worden vergoed vanuit de ketenzorg. De ketenzorg wordt volledig vergoed en gaat niet ten koste van het eigen risico.

Uurtarief diëtist

Wanneer het aantal consulten dat vergoed wordt is verbruikt of wanneer je de consulten zelf wilt betalen, dan wordt het volgende tarief gehanteerd:

De berekende tijd op de factuur kan verschillen met de consulttijd, in verband met de benodigde tijd voor het uitwerken van het individueel dieetvoorschrift. Soms is er meer en soms is er minder tijd nodig. Alles gaat in overleg.

Op tijd een afspraak afzeggen

Een afspraak verzetten? Geen probleem. Doe dit wel tijdig, 24 uur maar zelfs liever nog 48 uur van te voren. Bij niet tijdig afmelden zijn we helaas genoodzaakt  een rekening voor de gereserveerde consulttijd te sturen.

Klachten

Wij doen er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt je een klacht indienen. Wij zijn aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft je hier aan.

Privacy

Anne-Marie diëtist en gewichtscoach gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Klik hier om de privacyverklaring te lezen.